نوشته‌ها

تولیدی کیف , پخش عمده کیف , تولیدی کیف گوهری

تولیدی کیف , پخش عمده کیف , تولیدی کیف گوهری

تولیدی کیف , پخش عمده کیف , تولیدی کیف گوهری

بیمه باربری (بیمه حمل و نقل)

بیمه  کالا یا بیمه باربری را نباید با بیمه مسئولیت متصدیان حمل اشتباه گرفت. بیمه باربری مثل سایر بیمه های اشیاء و اموال تابع اصل غرامت است، یعنی بیمه نباید موجد درآمد و سود بیمه گذار گردد و بیمه گذرا باید نسبت به آن دارای نفع بیمه پذیر باشد.
به موجب بند ۱ ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ «در بیمه  خسارت برحسب قیمت مال در مقصد حساب می‌شود» حداکثر تعهد بیمه گر بهای تمام شده کالا یا بهای روز آن در مقصد است. در بیمه نامه ها اجازه استفاده از وسایل مختلف  پیش بینی شده است و بهمین دلیل کالا می‌تواند با هر یک از شیوه های مختلف حمل گردد.
تولیدی کیف , پخش عمده کیف , تولیدی کیف گوهری

تولیدی کیف , پخش عمده کیف , تولیدی کیف گوهری

بیمه باربری به دو دسته کلی داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. بیمه های داخلی تابع قوانین داخلی و مقررات بیمه مرکزی است، در حالی که بیمه های خارجی از موازین و مقررات و شرایط  تبعیت می‌کند.
 
انواع بیمه های باربری 
قبل از تدوین وترویج بیمه نامه هایی موسوم به کلوزهای A،B،C توسط انستیتو بیمه گران لندن،بیمه های زیر در بازار بیمه رایج بودند که به آنها کلوزهای قدیم می‌گویند.
این بیمه ها عبارت بودند از FREE FROM PARTICULAR AVERAGE=FPA با کمترین میزان پوشش با WA یا WITH PARTICULAR AVERAGE با میزان پوشش بیمه ای بیشتر و بالاخره ALL RISK با بیشترین میزان پوشش. این بیمه ها مدتی است که جای خود را به کلوزای C,B,A داده اند.
بیمه های A.R,WA,FPA از سال های پیش مورد تجدید نظر قرار گرفته و شرایط جدیدی تحت شرایط یا CLAUSE های C,B,A متداول گردیده است. از لحاظ دامنه پوشش خطر میتوان تقریبا شرایط B را معادل WA و شرایط A را معادل A.R به حساب آورد.

 

 

اصطلاحات رایج در بیمه های باربری
کالا CARGO : در تعریفی کلی و ساده عبارتست از کلیه اجناسی که توسط کشتی یا وسیله حمل ارسال می‌گردد.
بیمه نامه بازOPEN POLICY : قراردادی است کلی که مقدار زیادی کالای مشخص را طبق شرایطی توافق شده بیمه می‌کند. بازرگانانی که مقادیر قابل توجه از کالا واجناس و مواد را مبادله می‌کنند از این بیمه نامه استفاده می‌کنند، مشروط بر اینکه در مورد هر محموله اطلاعات لازم را به بیمه گر بدهند. در مورادی که تنظیم اسناد و ارائه بیمه نامه ضروری باشد، بیمه نامه ای تحت شمول و در چارچوب «بیمه باز» صادر می شود. در این این صورت بیمه گذار به طور ادواری (مثلا ماهی یک بار)صورت محمولات حمل شده حودرا به بیمه گر اطلاع می‌دهید و بیمه گر متقابلا صورت حساب حق بیمه را برای مشتری ارسال و حساب های قبلی را تسویه می‌کند.
بیمه نامه انفرادی:در مواردی که کالا به مقدار معین ومشخص ارسال میشود کاربرد دارد و برای هر محموله بیمه نامه اختصاصی صادر می‌شود.
کالای روی عرشه DECK CARGO :کالاهایی که روی عرشه بارگیری می‌شوند در معرض خطر بیشتری قرار دارند تا محمولاتی که در خن کشتی جای داده می‌شوند. لذا این نوع کالا را معمولا تحت بیمه تمام خطر پوشش می دهندو حق بیمه بیشتری برای آن پرداخت می‌گردد هر چند سایر شقوق یا شرایط بیمه ای مثل شرایط C و B نیز میتواند با شرایط خاص استفاده شود.
نوع کالا TYPE OF CARGO:علاوه بر حالت های یاد شده بعضی اجناس به خودی خود خطر پذیرندو بایستی تحت شرایط ومراقبت ویژه حمل شوند. مثل سیمانی که در کیسه و یا روغنی که در بشکه حمل می شود که احتمال ریزش ونشست در آنها زیاد است که برای آنها شرایط خاص در بیمه نامه قید می‌گردد.
نرخ یا حق بیمه RATE/ PREMIUM :مبلغ یا میزان حق بیمه عمدتا تابع شرایط بیمه خریداری شده است. پرداخت حق بیمه شرط ایفای تعهد توسط بیمه گر است و غالبا بایستی همزمان با صدور بیمه نامه (یاقبلا) پرداخت گردد. معهذا بین طرفین می‌تواند توافق دیگری به عمل آید.
نکته مهم :به هرحال، علاوه بر موارد مذکور در فوق نرخ حق بیمه و میزان حق بیمه پرداختی متاثر از عوامل زیر نیز می‌باشد:
-شیوه حمل MODE (MEANS)OF TRANSPORT :حمل هوایی در مقایسه با حمل زمینی و دریایی و یا ریلی مشمول ۲۵% تخفیف است از طرف دیگر چنان چه محمولات با کشتی های طبقه بندی نشده و یا شناورهای فرسوده حمل شوند اضافه نرخ هایی از محمولات آنها اخذ خواهد شد.
-بسته بندی PACKING: حمل برخی از محمولات در برخی از انواع بسته بندی ها می‌تواند مشمول تخفیف قرار گیرد. مثلا نرخ بیمه مواد شیمیایی به صورت پودر در بشکه کمتر از نرخ همان مواد در کیسه های کاغذی یا پلاستیکی است. علاوه بر آن حمل کالا در کانتینر نیز مشمول تخفیف ۲۰% (از مبداء تا مقصد) است. حمل کالا روی عرشه: به جز محمولاتی که عرفا روی عرشه کشتی حمل می شوند مانند محمولات حجیم، کالاهای خطرناک و یا کانتینر، سایر انواع محمولات در صورتی که روی عرشه حمل شوند، مورد مشمول اضافه نرخ خواهد بود.
بیمه گر یا INSURER :شخصی حقوقی است که در قبال حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می‌کند به موجب قرار داد یا بیمه نامه، او را در مقابل خطرات مورد بیمه تحت پوشش قرار می‌دهد و اصطلاحا به وی UNDERWRITER نیز می‌گویند.

 

بیمه گذار یا بیمه شده INSURED :شخصی است که با پرداخت حق بیمه خود را در مقابل خطراتی- که قابل بیمه شدن باشند- بیمه می‌کند.
بیمه نامه یا INSURANCE POLICY :سندی است که به منزله قرارداد بیمه و موید آن است وبه موجب آن بیمه گر متعهد می‌گردد که در صورت تحقق خطر، ضرر و زیان بیمه گذار را جبران می‌نماید.
ارزش کالا یا مبلغ بیمه (SUM INSURED) :مبلغ بیمه معمولا توسط بیمه گذار اعلام میشود و هر گاه محلی برای بدگمانی وجود نداشته باشد، بیمه گر آن را می‌پذیرد. مبلغ یا سرمایه بیمه غالبا هزینه حمل ودرصدی بابت جبران منافع فروشنده یا ذینفع (۱۰ درصد) را نیز در بر می‌گیرد. حسب مورد حقوق و عوارض  را نیز می‌توان به مبالغ مزبور افزود و بیمه نمود. این واژه را «سرمایه بیمه» نیز گفته اند.
خسارت همگانی یا GENERAL AVERAGE:گفته شده است که کلمه AVERAGE از کلمه آواری گرفته شده است و در متون حقوقی ایران نیز کلمه آواری به کار رفته است. به هر حال «جنرال اورج» مساله ای سوای بیمه و در واقع متضمن حمل و نقل دریایی است. روش یا راهکاری است برای توزیع یک زیان یا خسارت میان همگان در جهت برقراری عدالت. در حین سفر ممکن است لازم آید که مقداری از کالا به دریا ریخته شود JETISSON . این کالا ممکن است متعلق به یک یا چند نفر باشد و نه الزاما متعلق به همه کسانی که باری در کشتی دارند. کالایی که به دریا انداخته شده است و در واقع مالی است که به خاطر نجات بقیه اموال موجود در کشتی فدا شده است بنابراین حق اینست که آنهایی که اموالشان حفظ شده و یا کمتر ضرر دیده اند، خسارت دیگران را جبران کنند. خسارت همگانی، تابع مقررات یورک-آنتورب، مصوب سال ۱۹۷۴ و اصلاحیه سال ۱۹۹۰ آن می‌باشد. قاعده A در مقررات مزبور می‌گوید: «عمل خسارت (زیان) همگانی منحصرا در زمان تحقق خواهد یافت که تفدیه با صرف هزینه های فوق العاده، عملا و به شیوه ای معقول و مناسب برای رعایت ایمنی مشترک و حفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر دریایی مشترک ممکن است پیش آید صورت پذیرد»

 

ماده ۱۸۵ قانون دریایی ایران نیز زیان (خسارت) همگانی را چنین تعریف کرده است:
” مخارج فوق العاده و خسارتی که به طور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار به وجود آمده است اصل زیاد همگانی صرفا در حقوق دریایی و حمل و نقل دریایی کالا تحقق می‌یابد. “
سهم بیمه گذار از خسارت: فرانشیز FRANCHISE به معنی مبلغی است که خسارت بایداز آن بیشتر شود تا بیمه گر خسارت را بپذیرد. گاهی به صورت رقم مطلق و یا درصدی از مبلغ خسارت ذکر می‌شود.
تلف کلی: TOTAL LOSS :
که دو نوع است:
-واقعی ACTUAL LOSS یعنی وقتی کالا مثلا در حادثه آتش سوزی یا غرق شدن کلا از بین برود، و
-فرضی CONSTRUCTIVE ، وقتی است که هزینه مرمت، تعمیر و یا بازسازی کالا آن قدر باشد که از ارزش واقعی آن تجاوز کند. که در این صورت بیمه گر ترجیح می‌دهد غرامت آن را بپردازد.
آسیب دیدگی کالا DAMAGE :یعنی وقتی که کالا وجود دارد ولی صدمه دیده است.
خسارت جزیی PARTIAL LOSS: یعنی قسمتی از کالا که از بین رفته است مثلا یک یا چند کارتن، بسته و امثالهم.
جبران خسارت (غرامت) INDEMNITY: که حداکثر برابر ارزش بیمه شده کالا می‌باشد.
ضرورت شناخت مسئولیت های بیمه ای خریدار و فروشنده
 
BUYER/ SELLER’S RESPONSIBILITIES
مسئولیت بیمه کردن کالا با صاحب کالاست، هر چند او می‌تواند از طرف خود نماینده ای تعیین کند و این کار را به او محول نماید. هر شخص دیگری که به صورت بالقوه مالک کالا باشد نیز این اختیار را دارد ولی به هر حال به هنگام بروز واقعه و مطرح شدن خسارت ذی نفع باید بتواند مراتب ذی نفع بودن خود را اثبات نماید. در معامله کالا، مالکیت از فروشنده به خریدار می‌رسد و قرارداد فروش است که مسئولیت های طرفین را مشخص می‌سازد و این مسئولیت ها و نحوه تعیین آنها معمولا طبق شرایط INCOTERMS معلوم می‌گردد. در هر معامله ای هم خریدار و هم فروشنده بایستی به مسئولیت های خود بر اساس قرار داد منعقده واقف باشند و توجه داشته باشند که این مسئولیت از چه مقطع زمانی در جریان انتقال کالا از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود.

 

شرایط CIF, CPT,FOB و… ناظر بر این موضوع و مرحله اند.
خریداری که کالایی را با شرط FOB می خرد یا فروشنده ای که با شرط CIF می فروشد می داند که مسئولیت تامین بیمه با اوست. نوع بیمه ای را که نیاز او را معلوم می‌کند می داند و یا با مشاوره یا متخصص امر از آن مطلع می شود. به همین علت وقوف بر انواع بیمه و دایره شمول آنها برای هر یک از طرفین ضروریست. به عنوان مثال خریداری که کالایی را با شرط CIF می خرد احتمالا نمی داند که فروشنده چه نوع بیمه ای را برای او منظور و تامین کرده است و احتمال دارد-در صورت کم توجهی چنان چه خسارتی بر کالا وارد آمده باشد متوجه شود که بیمه تامین شده ضرر و زیان او را جبران نمی کند. متقابلاً فروشنده ای که کالایی را با شرط EXWORK می‌فروشد ممکن است خوشحال باشد که با خروج کالا از کارخانه یا انبارش دیگر مشکلی نخواهد داشت. اما اگر فروش با پرداخت مهلت دار انجام شده باشد و خریدار به هر دلیل از قبول کالا امتناع کند، چه خواهد شد؟

 

فرض کنید کالایی طبق قرار داد با شرط تحویل در مقصد نهایی مثلا تهران فروخته و بیمه شده و فروشنده، مثلاً در بانکوک کالای خاص را که در ۵۰.۰۰۰ دلار ارزش دارد با یک ضریب ۱۵ درصد اضافی (به عنوان حاشیه سود خریدار) جمعاً به مبلغ ۵۷۵۰۰ دلار بیمه کرده است. حال اگر پس از ورود کالا به بندرعباس و ترخیص از گمرک- با پرداخت معادل ۳۰۰۰۰ دلار حقوق و عوارض گمرکی – این محموله که تا کنون حدود ۹۰۰۰۰ دلار برای خریدار خرج برداشته در یک حادثه و به هنگام حمل از بندر به تهران کلاً از بین برود بیمه گر فقط ۵۷۵۰۰ دلار را خواهد پرداخت و بقیه آن از کیسه خریدار خواهد رفت!
شرایط بیمه انستیتوی بیمه گران کالا
CONDITIONS OF INSURANCE INSTITUTE CARGO CLAUSES
در سال های اخیر شرایطی جدید توسط انستیتو بیمه گران لندن تحت عنوان فوق و شامل موارد زیر جایگزین اصطلاحات قبلی چون A.R,WA,FPA شده اند:
۱-شرایط بیمه کالا A یا INSTITUE CARGO CLAUSE (A)
۲- شرایط بیمه کالا B یا INSTITUE CARGO CLAUSE (B)
۳- شرایط بیمه کالا C یا INSTITUE CARGO CLAUSE (C)
۴- شرایط بیمه کالا A.R یا INSTITUE CARGO CLAUSE (A.R)
به علاوه، بسط شرایط و گنجاندن شرایطی برای پوشاندن برخی خطرات و یا انطباق وضعیت هر حمل با نیازهای آن، در بیمه نامه های باربری متداول گردیده است. این شرایط که به صورت چاپ شده به بیمه نامه های باربری الصاق می‌شوند به شرح زیر اند:
۱-شرایط طبقه بندی CLASSIFICAITION CLAUSE (برای محمولاتی که به وسیله کشتی حمل می‌شوند.)
۲-شرایط جنگ WAR CLAUSES (CARGO)
۳-شرایط اعتصاب و اغتشاش STRIKES, RIOTS AND CIVIL COMMOTIONS CLAUSES
۴-شرایط عدم تحویل NON-DELIVERY (INSURED VALUE) CLAUSE
۵-شرایط سرقت ، دله دزدی و عدم تحویل THEFT PILFERAGE NON-DELIVERY CLAUSE
۶-شرایط خسارات نامشهود CONCEALED (UNDISCLOSED) DAMAGE CLAUSE
پوشش بیمه ای جامع یا به عبارت دقیق تر: INSTITUTE CARGO CLAUSE (A)
این نوع بیمه تمام خطرات ناشی از تلف شدن، گم شدن، و یا خسارت دیدگی کالا را پوشش می‌دهد مگر مواردی که صراحتا در بیمه نامه به طور دیگری قید و مستثنی شده باشد. این بیمه از بسیاری جهات شبیه” شرایط تمام خطر” ALL RISK است که در سال ۱۹۶۳ تدوین و عرضه شده بود با این تفاوت که مخاطرات ناشی از ورشکستگی و تقصیر مالی صاحب ، مدیران، اجاره کنندگان و کارکنان کشتی را در بر نمی گیرند. بنابراین مثلاً هر گاه کشتی به علت مشکلات مالی و یا ورشکستگی صاحب آن قادر به ادامه مسیر نبوده و کالا در مکانی سوای مقصد تعیین شده، تخلیه شود، هزینه های بارگیری مجدد و فرابری و رساندن کالا به مقصد در شمول بیمه نخواهد بود. این شرط بدان سبب در این نوع بیمه منظور شده است تا فرستندگان کالا را از انتخاب متصدیان حملی که توان مالی کافی ندارند بر حذر دارد. بسته بندی نامناسب و ناکافی نیز از شمول این بیمه خارج است.

 

به طور کلی تفاوت کلازهای C,B با کلاز A در اینست که در C,B از خطرات تحت پوشش نام برده می‌شود ولی در A از این خطرات نام برده نمی شود بلکه شامل بیمه خطرات است مگر در مورادی که استثناء شده باشد که در موارد ۴-۵-۶ و ۷ شرایط عمومی بیمه نامه آمده اند.
۲CLAUSE B,C : CLAUSE B دامنه شمولی گسترده تر از CLAUSE C که موارد زیر را پوشش می‌دهد، دارد:
۱-آتش سوزی و انفجار ۲-به گل نشستن، زمین گیر شدن، غرق یا واژگون شدن کشتی یا کرجی ۳-واژگونی یا از خط خارج شدن وسیله نقلیه زمینی ۴-تصادم کشتی یا وسیله نقلیه با هر جسم خارجی غیر از آب ۵-تخلیه اضطراری کالا در بندر پناه ۶-خسارت همگانی ۷-هزینه های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت (به دریا ریختن کالا)

 

مزیت های کلاز B نسبت به C یا خسارت هایی که در کلاز B تحت پوشش است که در C نیست عبارتند از:
۱-زلزله،آتشفشان و صاعقه ۲-آب روفتگی کالا از روی عرشه۳-ورود آب دریا یا رودخانه به داخل کشتی و کانتینر و وسیله حمل زمینی و محل نگهداری کالا ۵-تلف کلی هر بسته در کشتی و یا هنگام تخلیه و بارگیری از یا به کشتی.
مزیت های کلاز A نسبت به B :
۱-طوفان ۲-دزدی دریایی وسرقت ۳-خسارت های ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص ثالث ۴-خسارت های ناشی از آفتاب و باران و هوا (دم) ۵-عدم تحویل ۶-دله دزدی ۷-ریزش ، کسری کرم زدگی، موش خوردگی … ۸-آلودگی به روغن ، گل ، اسید بو گرفتگی از کالای مجاور ۹-خسارت ناشی از قلاب و آسیب های لب پریدگی ، شکستگی ، خراشیدگی و…
موارد استثناء یا عدم شمول بیمه در کلازهای A,B,C
ورشکستگی در هر سه کلاز A,B,C مصداق دارد، من باب تذکر به فرستنده است نسبت به انتخاب متصدی حمل و حصول اطمینان از توانایی های مالی و عملیاتی او. معهذا چنان چه بیمه گذار مایل باشد می‌تواند ضمن مذاکره و پرداخت حق بیمه اضافی پوشش مورد نظر را خریداری نماید.
خطای عمد یا سوء نیت تحت عنوان MALICIOUS DAMAGE CLAUSE شناخته شده است.
موارد استثناء:
۱. سوء نیت و عمل عمدی و ارادی بیمه گذار
۲. ناکافی یا نامناسب بودن بسته بندی و بار چینی
۳. عیوب ذاتی کالا
۴. زیان بلا فصل حاصل از تاخیر
۵. زیان حاصل از ورشکستگی و یا قصور مالی مالکان و متصدیان کشتی
شرط استثناء عدم قابلیت دریا نوردی
۱. عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی
۲. نامناسب بودن دریانوردی کشتی یا مرجی برای حمل مطمئن مورد بیمه
(مشروط به اینکه بیمه گذار از این مساله مطلع بوده باشد)
شروط استثناء جنگ
۱. جنگ، شورش، قیام یا عمل خصمانه…
۲. تصرف، ضبط توقیف و ممانعت (جز دزدی دریایی)
۳. جنگ افزارها (مین ، اژدر….) عمل نکرده
شرط استثناء خطر اعتصاب
۱. اغتشاشات کارگری، آشوب ها وناآرامی ها
۲. عملیات تروریستی

 

 
شروط مفصل ناظر بر پوشش های بیمه ای و اسثنائات آن، حسب مورد، در شرح مندرج در بیمه نامه های صادره به موجب هر یک از کلازهای سه گانه آمده است.
استثنائات یاد شده نیز در عملیات بیمه گری فلسفه و توجیهات خود را دارند.
بنا به آنچه گفته شد توصیه می‌شود که بارفرابران- در مواردی که مسئولیت تامین بیمه کالا را تقبل می‌کنند- در صورت لزوم بیمه تمام خطر را با شمول بر مخاطرات محتمل ابتیاع نمایند.

 

باید توجه داشت که حق بیمه تمام خطر یا A.R به خودی خود خطرات غیر عادی چون ، اعتصاب،بلوا و اغتشاش … را پوشش نمی دهند و مستلزم تامین بیمه (شرایط اختصاصی) هستند . لهذا باید دقت نمود که موارد خطر و مخاطرات (RISK) مورد نظر به صراحت و به دور از هر گونه ابهام در متن بیمه نامه قید گردد.
خلاصه ای از خطرات تحت پوشش شرایط انستیتو بیمه گران

ردیف

خطرات و علل اجمالی بروز خسارت

A

B

C

۱

زمین گیر شدن، به گل نشستن ، غرق شدن یا واژگون شدن

دارد

دارد

دارد

۲

خسارت همگانی

دارد

دارد

دارد

۳

تصادم کشتی یا شناور با کشتی دیگر (جسم خارجی)

دارد

دارد

دارد

۴

به دریا ریختن کالا برای سبک سازی

دارد

دارد

دارد

۵

تخلیه کالا در یک بندر به طور اضطراری

دارد

دارد

دارد

۶

آتش سوزی یا انفجار

دارد

دارد

دارد

۷

تلف یا آسیب از روی سوء نیت و عمل عمد

ندارد

ندارد

ندارد

۸

خطر جنگ

ندارد

ندارد

ندارد

۹

نقص یا کافی نبودن بسته بندی توسط بیمه گذار

ندارد

ندارد

ندارد

۱۰

نشت، ریزش و افت وزن و حجم عادی و عیب ذاتی

ندارد

ندارد

ندارد

۱۱

زلزله، صاعقه یا آتشفشان

دارد

دارد

ندارد

۱۲

آب بردگی روی عرشه،به دریا افتادن کالا

دارد

دارد

ندارد

۱۳

آب گرفتگی کالا، کانتینر، کشتی، شناور و و خن کشتی در دریا و رودخانه

دارد

دارد

ندارد

۱۴

فقدان یا خسارت دیدگی جزیی (یک بسته)

دارد

دارد

ندارد

شرایط بیمه های C,B مقرر می‌دارد که فقدان یا خسارت دیدگی حتی المقدور ناشی از علتی که باعث آن شده است، باشد.
توضیح چند نکته:
۱. سرقت: در عرف بیمه های باربری دریایی سرقت باید همراه با زور و تهدید باشد و از دله دزدی که می‌تواند توسط خدمه خود کشتی انجام شود متفاوت است. در شرایط C وB این خطر را می‌توان با توافق بیمه گر به دست آورد ولی در شرایط A تحت پوشش است.
۲. عدم تحویل: عدم تحویل ممکن است ناشی از دله دزدی و یا کالا به دلایل نامعلومی مفقود شده باشد که تشخیص این دو مشکل است : اگر دلیل عدم تحویل مشخص باشد (مثلا در اثر حادثه ، آتش سوزی یا به دریا ریختن) دیگر عبارت عدم تحویل مورد آن صادق نیست. ب ههر حال این خطر وقتی تحت پوشش قرار می‌گیرد که پوشش بیمه ای لازم برای آن تامین شده باشد.

 

۳. دله دزدی و عدم تحویل به صورت یک کلاز CLAUSE درآمده و ضمیمه بیمه نامه های انستیتو بیمه گران لندن می‌گردد. بیمه گر در زمان پرداخت غرامت به گواهی عدم تخلیه و کسر تخلیه نیاز دارد تا بتواند با استفاده از حق جانشینی به عامل بروز کسری مراجعه نماید.
۴. عمل عمد کارکنان BARRATARY عبارتست از هر نوع عمل عمدی و تقلب که از طرف ناخدا یا کارکنان کشتی انجام پذیرفته باشد و خارج از وظایف شغلی و موازین قانونی باشد.
۵. قابلیت دریانوردی SEAWORTHINESS: بارفرابری که در ازای تسلیم بارنامه، کالا را جهت حمل در اختیار می‌گیرد، بایستی برای احتراز از این استثناء بیمه ای دقت های لازم را معمول دارد. کشتی ها غالبا دارای گواهی قابلیت دریانوردی هستند که با بررسی آن می‌توان به مناسب بودن کشتی برای حمل کالای مورد نظر پی برد.

 

بررسی و تعیین خسارت LOSS ADJUSTING
هر نوع خسارت یا فقدان کالا بایستی بلافاصله به بیمه گر و یا نماینده او گزارش شود . کارشناس بیمه ماموریت خواهد یافت که خسارت وارده را بررسی و تقویم نماید. علاوه بر گزارش حادثه و اعلام خسارت یا CLAIMS NOTIFICATION مدارک زیر نیز باید ارائه شود.
الف- در مورد خسارت جزیی
۱. یک نسخه از بارنامه
۲. صورت حساب فروشنده و لیست بسته بندی
۳. هر نوع مکاتبه ای به اشخاص ثالث نسبت به مورد خسارت
۴. گواهی یا تاییدیه کسر تخلیه و صورت مجلس کسری یا خسارت دیدگی کالا و گزارش حمل کننده
۵. صورت حساب هزینه تعمیرات یا جایگزینی
ب- در مورد خسارت کلی
۱. اصل بیمه نامه یا گواهی بیمه
۲. نسخه اصلی بارنامه
۳. نسخه ای از صورت حساب فروشنده
۴. اعتراضیه ابلاغی به ناخدای کشتی (متصدی حمل)
۵. گزارش حادثه منجر به ایجاد خسارت یا فقدان کالا
۶. رونوشت کلیه مکاتبات انجام شده مرتبط با مساله
در مورد هزینه تعمیرات یا جایگزین باید توجه داشت که قبل از اقدام موضوع به اطلاع بیمه گر رسیده و موافقت اوکسب شده باشد
وظایف بیمه گذار و پرداخت هزینه کارشناسی یا ارزیابی
DUTIES OF THE INSURED SURVEILLANCE
پرداخت هزینه کارشناسی به عهده مدعی خسارت است که البته در صورت قبول و پرداخت غرامت توسط بیمه گر منظور و مسترد خواهد شد.
بیمه گذار در صورت بروز حادثه و فقدان یا خسارت کالا وظایف زیر را برعهده دارد:
۱-هر اقدامی را به منظور جلوگیری از توسعه خسارت به عمل آورد. که اصلی مهم در پوشش های بیمه ایست .
۲-بر علیه حمل کننده، مسئولین بندر و یا هر شخص دیگری که در بروز خسارت مقصر بوده و یا ذی مدخل بوده است ادعای خسارت و در صورت لزوم اقامه دعوی نماید.

 

۳-به هیچ وجه در مواردی که از سلامت و صحت کالا اطمینان ندارد، دریافت کالا بدون کم و کاسب را تایید نکند.
۴-در مواردی که کالا در کانتینر تحویل می‌شود از صحت لاک و مهر اطمینان حاصل نماید و در صورت مشاهده عیب و نقص مراتب را در رسید کالا درج و منعکس نماید. هر نوع مدرکی را که بتواند دست خوردگی لاک و مهر و یا عیب و نقص در کانتینر را اثبات نماید، تهیه و نگهدارد.
۵-هر گونه کم و کاست و عیب و نقص آشکار را بلا فاصله به حمل یا نماینده او گزارش و به طور مکتوب منعکس و ادعای خسارت نماید.
۶-در حمل دریایی در صورت آشکار نبودن خسارت، ظرف سه روز و در سایر شیوه های حمل حسب ضوابط و شرایط قطع مروز زمان خاص شیوه حمل مربوطه، از تاریخ تحویل کالا و اطلاع یافتن از وضع کالا ،مراتب خسارت یا کم و کاست آن را به حمل کننده اطلاع داده و گزارش نماید.
۷-از مقررات و موازین بندری و گمرکی و قوانین حاکم در حد لزوم اطلاع داشته باشد. مثلا اینکه بارنامه به فاصله یکسال از تاریخ تحویل کالا مشمول مروز زمان میگردد. لهذا بایستی در هر مورد طبق ضوابط حاکم قطع مرور زمان نماید.

کاهش هزینه تولیدی کیف

کاهش هزینه تولیدی کیف ، نکات و راه کار

هزینه تولیدی کیف

یکی از سوالات رایج میان کسانی که کارفروش عمده کیف را به تازگی شروع کرده اند اینست : چگونه قیمت نهایی و هزینه تولیدی کیف زنانه در تهران را کاهش دهیم؟ دانستن مواردی که هزینه تولید و قیمت نهایی جنس را کاهش می دهند ، برای یک تولیدی کیف زنانه امری ضروری است . حتی یک تولیدی کیف زنانه ارزان ماهر و با تجربه نیز نمی تواند ادعا کند تمام مواردی  که منجر به کاهش قیمت نهایی کالا می شود را می داند .پس مواردی را که در این مطلب قرار داده ایم کامل نبوده و با مشورت ۳ تولیدی کیف در تهران تدوین گشته و از دوستانی که در فروش عمده کیف زنانه ارزان صاحب نظر هستند استدعا دارم در راستای کمک به هموطنانشان  با درج تجربیات خود به بهبود این مطلب کمک نمایند.

تولیدی کیف

تولیدی کیف

هرگز کیفیت نباید قربانی شود

کاهش قیمت نهایی کیف تولید شده اهمیت بالا و روی فروش و سفارشات تاثیری انکار ناپذیر دارد ولی توجه به این موضوع که کیفیت کیف زنانه نباید قربانی شود مساله ای مهم تر است. زمانی کاهش قیمت تاثیر مثبتی خواهد داشت که کیفیت کار افت نداشته باشد و اگر اینچنین شود ، نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت بلکه ممکن است آسیب های جدی و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد و اطمینان مخاطبان از تولید کننده سلب گردد. حال چه باید کرد که بدون افت کیفیت کیف، قیمت تمام شده را به حداقل رساند؟

نگاه کلی هزینه تولیدی کیف و پرتی

با یک نگاه کلی به سیر تولیدی  ، می توان به این پی برد که متریال و هزینه اجرایی ، دو رکن مهمی هستند که قیمت کیف حراجی را تشکیل می دهند . ولی یک عامل مهم دیگری که در این موضوع دخیل است و متاسفانه زیاد به چشم نمی آید هزینه های جانبی حراجی کیف است که غالبا آن را به نام ( پرتی ) می شناسند. پرتی تولید ، برخلاف تصور برخی تولید کنندگان ، تاثیر بسزایی در این موضوع دارد و حتی امکان این وجود دارد که تاثیر این مسئله به ظاهر ناچیز ، از دو مورد متریال و هزینه دوخت بیشتر باشد. پرتی تولیدی کیف را موارد متعددی تشکیل می دهد و از جمله آن ها می توان به مواردی همچون حمل و نقل ، هزینه خدماتی (آب ،برق و..) ، دم قیچی ها  (پرت متریال) ، تبلیغات ، هزینه رفاهی زیردستان و … اشاره کرد.

اتفاقات پیش بینی نشده:

حتما برخی از دوستان تولید کننده  با این مسئله برخورد داشته اند و اتفاقاتی پیش بینی نشده ، هزینه های زیادی را برایشان به همراه داشته. یک تولیدی کیف زنانه در سیر تولید خود با مسائلی همچون چک برگشتی ، حوادث غیر مترقبه، خرابی ماشین آلات و…  روبرو خواهد شد که پخش کیف عمده را متحمل هزینه های زیادی می کند  . پس اتفاقات پیش بینی نشده را نیز باید به لیست هزینه ها اضافه نمود و برای کاهش این نوع هزینه ها راهی به غیر از عملکرد محتاطانه وجود ندارد.

مکان تولیدی اهمیت دارد

مکان فروش عمده کیف ، به غیر از تاثیرش بر رونق فعالیت  ، روی هزینه تولیدی کیف زنانه در تهران نیز تاثیر بسیاری دارد زیادی مکان تولیدی کیف در تهران را تاثیر گذار کرده مانند هزینه ی حمل و نقل ، هزینه کارگر و مسائل دیگری که مربوط به مکان تولید می شود

کاهش این نوع هزینه ها در تولیدی کیف زنانه ارزان، باید تا حد امکان

مکان فروش عمده کیف را متناسب با مکان تولیدی کیف انتخاب نمود

که از لحاظ حمل ونقل به اماکن خدماتی آن تولیدی نزدیک بوده و از لحاظ استخدام دست تولید کننده در انتخاب زیر دستان باز باشد.

متریال و پارچه را در نظر داشته باشید

همانطور که گفته شد ، متریال یکی از ارکانیست که قیمت یک کیف را تشکیل می دهد. دلایل زیادی وجود دارد که قیمت متریال و پارچه مصرفی ، دست خوش تغییر می گردد و قیمت تمام شده را بالا می برد. در اینجا به نکاتی که می تواند در این امر به تولیدی کیف زنانه کمک کند اشاره می کنیم

 • شناخت سورس: برای تهیه پارچه و متریال باید در انتخاب تامین کننده دقت نمایید و سعی کنید تامین کننده هایی را انتخاب نمایید که منصف تر و کاربلد تر از دیگر تامین کنندگان باشند و برای انتخاب آن به مراکز پر رغیب و پرتجمع در آن صنف رجوع نمایید .
 • نقد ولی ارزانتر: سعی کنید با خرید نقدی متریال ، از فروشنده ی آن تخفیف بگیرید. اکثر فروشندگان در این صنف حاضرند در ازای کارکرد نقدی درصد قابل ملاحضه ای را از قیمت متریال کم کنند.
 • تولید پارچه : اگر در تولید کیف حراجی خود با پارچه سرو کار دارید و در صورت امکان سرمایه ، نخ مورد نظر خود را تهیه کرده و با مراجعه به بافندگان ، پارچه مورد نیازتان را به صورت اجرتی تولید نمایید. البته این راه به کسانی که تجربه و دانش لازم را ندارند توصیه نمی شود که می توانند از همان راه اول استفاده کنند.

دم قیچی

همان طور که می دانید ، دم قیچی اصطلاحی است که به پرتی و اضافات پارچه در هنگام برش گفته می شود . و در مطالب پیشین روچی توضیح مختصری را در مورد آن بیان کرده ایم. با حسابی چهارانگشتی متوجه این خواهید شد که همین دم قیچی ها ، برای تولید هزینه ی زیادی را به همراه دارد. پس باید تا حد امکان این مورد را در برش کاهش داد. برای این امر باید در چینش الگو روی لایه های پارچه ابتکار به خرج داد و در چینش لایه های پارچه دقت کرد و در صورت امکان از برشکاران زبده استفاده نمود . یکی دیگر از عوامل مؤثر روی دم قیچی ها،  عرض پارچه می باشد که باید  متناسب با الگو انتخاب شود .

هزینه دوخت و مزد زیردستان

یک تولیدی کیف زنانه ارزان برای کاهش هزینه پخش عمده کیف باید روی مزد و حقوق کارگران دقت داشته باشد. باید کارگرانی را انتخاب نمایند که در عین داشتن مهارت کافی و وجدان کاری، منصف هم باشند . برای تولیدی هایی که دارای خیاطی هستند معمولا بهترین شیوه برای پرداخت دست مزد ، مزدی دوزی است یعنی در ازای هر اجرای هر دوخت مزدی را در نظر گرفته و به دوزنده پرداخت نمود. این روش برای وسط کاران و دیگر زیردستان زیاد مناسب نبوده و بهتر است برای دسته حقوق ثابت (روزمزد) در نظر گرفت.

نکات مهم دیگر برای کاهش هزینه تولید کیف زنانه :

 1. سعی کنید تا حد امکان و با ابتکار خود هزینه های خدماتی همچون آب ، برق، گاز ، مالیات ، بیمه و … را کاهش دهید .
 2. روی پرتی های حین تولید مانند کیف های زده دار دقت داشته باشید.
 3. با یک حساب داری مناسب می توان بسیاری از هزینه های تولیدی کیف زنانه را کاهش و و دخل و خرج را هماهنگ نمود. (مهم)
 4. از هزینه های اضافی و غیر ضروری در تولیدات لباس خود اجتناب کنید.
 5. تبلیغات برای تولیدی کیف هزینه نیست و یک نوع سرمایه گذاری به شمار می آید.
 6. همیشه در تعیین قیمت ، درصدی را برای پرتی های ندیده در نظر بگیرید.

استدعا داریم با ارسال تجربیات و دانسته های خود در قسمت نظرات، این مطلب را برای هموطنانتان بهبود دهید

فروش کیف زنانه ارزان

کارگاه تولیدی کیف + بررسی همه موارد صفر تا صد !!!

کارگاه کیف خود را چگونه راه اندازی کنیم ؟

 

این قسمت یک راهنما برای تولیدی کیف و  می باشد . از راه اندازی و اصول راه اندازی کارگاه کیف تا مدیریت ،

توسعه و فروش محصولات دربازار این فعالیت با شما خواهیم بود و منابع مفیدی

را در اختیار شما قرار خواهیم داد . آموزش های گرد آوری شده شاید

بتواند به شما در زمینه های مرتبط با کارگاه تولیدی کیف یاری دهند .

پیشاپیش از یاری رسانی صاحب نظران در بهبود این مقاله کمال تشکر را داریم.

****در زیر هر موضوع ، لینک های مرتبطی را برای شما درج نموده ایم تا بتوانید مطالب موضوع مورد نظر خود را دنبال نمایید ****

 

 

کارگاه کیف

کارگاه کیف

♦مراحل کلی و لازمه های یک کارگاه تولیدی کیف

اگر در ابتدای مسیر هستید ،اولین حرکت این است که با خود تکلیفتان را روشن کنید : 

چرا میخواهید یک تولیدی کیف زنانه ارزان راه بیاندازید ؟

در کار تولیدی کیف در تهران برای موفقیت نباید ملاک اولتان درآمد زایی باشد،

اگر ملاک اصلیتان درآمدزایی باشد شاید نتوانید چنانکه باید و شاید در این مسیر موفق شوید

و پیشرفت کنید فروش کیف ها  دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده و لازمه ی آن صبر و بردباری می باشد

و پیش از هر چیزی به علاقه و حوصله نیاز دارد. پیشنهاد می کنیم

در اول کار در حتی به فکر زیان دادن هم باشید و خود را برای مقابله با مشکلات آماده کنید.

موارد مقدماتی برای راه اندازی تولید پوشاک به صورت کلی :

 • تهیه مکان ، دستگاه و لوازم مناسب
 • اخذ جواز کسب از اتحادیه
 • جذب نیرو
 • الگو ، برش و نمونه گیری
 • تهیه مواد اولیه
 • بازاریابی

نکات مهم در رابطه با فروش  :

 1. دانش خود را در زمینه چرم و مواد اولیه بالا ببرید .
 2. بازار کار فروش عمده کیف خود را مورد بررسی قرار داده و راه های فروش یا سفارش را بیابید.
 3. ارتباطات خود را در این زمینه افزایش دهید و با افراد بیشتری در زمینه تولید و ساخت آشنا شوید.
 4. به حساب و کتاب در همان ابتدای مسیر اهمیت دهید تا با مشکلات عدیده مواجه نگردید.
 5. خط تولید را در کارگاه کیف سازی را به گونه ای بچینید که در وظایف نیرو ها تداخل ایجاد نگردد.

 

 

ساخت کیف به دو دسته تقسیم می گردد : یکی تولید سفارشی (حراجی کیف ) است

 که بازار یابی آن معمولا قبل از جذب نیرو است و کلید موفقیت

آن در گسترش ارتباطات می باشدو دیگری فروش کیف زنانه ارزان است که نیاز به سرمایه گذاری ،

شناخت بازار و ارتباط با عمده فروشان دارد.

الگو و برش از موارد مهم تولیدی کیف بوده و تاثیر بسیاری در فروش دارد.

الگوها میتوانند توسط برشکاران پر تجربه از روی یک نمونه کیف حراجی  کپی شوند

و همچنین می توان از الگوهای آماده استفاده کرد یا از طراحان الگو بهره گرفت. جزئی تر:

پکیج الگوی خیاطی کیف (انواع کوله پشتی , کیف پول  و ….)

مجوز های لازم : برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ، اخذ مجوز اهمیت بالایی دارد .

برای این امر می توانید به اتحادیه های مربوطه ی شهر خود مراجعه و با ارائه ی مدارک خود ،

جواز کسب دریافت نمایید. جواز کسب در اصل  اجازه نامه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی از طرف اتحادیه ،

صنوف تولیدی و خدمات فنی به فرد صنفی برای اداره کردن محل کسب شخصی داده می شود. در شرکت هایی که

به ثبت رسیده اند پروانه به نام شرکت صادر می گردد.

 • محاسبه قیمت تمام شده کیف
 • برخی اصطلاحات صنعت کیف
 • کاهش هزینه تولید در کارگاه

 

♦ایجاد کارگاه جمع و جور کیف زنانه

ابتدا روش آسانی را در رابطه با ایجاد کارگاه تولیدی کیف سازی کوچک ،

مورد بررسی قرار می دهیم . این روش برای کارگاه و تولیدی با تولیداتی که نیازمند دستگاه های مخصوص نیستند مناسب بوده و می توان با این روش دوزندگی جمع و جوری را راه اندازی نمود.

نمونه ای از سیر تولید، 

 دوخت یک کیف پاسپورتی ساده میباشد که تقریبا با  : برش کار، درست کردن قابک، چسباندن قابک به پیش ،

وصل سر شانه ها، وصل یقه،  وصل دسته به صورت باز ، دوخت بغل و زیر کیف ، دوخت پایین کار ، دکمه و مادگی و در اخر نخ کشی ،

بخار و بسته بندی.

مکان برای این نوع کارگاه کیف سازی

اولین کاری که برای راه اندازی کارگاهی کوچک باید انجام دهید تهیه جایی مناسب برای تولید شماست.

نقطه ضعف راه اندازی اینگونه کارگاه دوخت این است که مکان تولید جهت تکمیل فرآیند تولید

و دوخت باید به اماکن خدماتی تولیدی  (که در مرحله بعدی ذکر شده) دسترسی داشته باشد .

خوشبختانه اینگونه تولیدی ها به مکان بسیار وسیعی نیاز ندارد و فقط به اندازه ای که در آن ۴ چرخ خیاطی ،

یک میز برش و جایی برای دپو و وسط کاری قرار گیرد کافیست .

 

موارد و لوازم مورد نیاز کارگاه تولیدی کیف

برای یک تولیدی کوچک شما به ۳ الی ۴ چرخ خیاطی احتیاج دارید، که این نوع چرخ ها هستند :

میز برش ،راسته دوز، میان دوز ، زیگزال  .  

برای تکمیل فرایند تولید کارگاه های خیاطی کوچک ،

اماکن خدمات تولید عدیدی وجود دارد که می توانند عملیاتی همچون دکمه مادگی ،

گلدوزی، بخار، بسته بندی و … را انجام دهند.

 

♦ تخصصی تر

در این مطلب ، توضیحی مختصر از تولید کیف زنانه ارزان دادیم و فقط جهت آشنایی کلی با تولید تنظیم شده .

برای شما در سایت تولیدی کیف گوهری

  مطالبی را در خصوص تولید گردآوردیم که می توانید به صورت تخصصی تر این کسب و کار را دنبال کنید.

 

 

تولیدی کیف تهران

تولیدی کیف تهران

تولیدی کیف تهران

تولیدی کیف گوهری یکی از بزرگترین تولیدی کیف تهران با بیش از پنج سال حضور

و سابقه فعال در امر تولیدی کیف زنانه و پخش عمده کیف زنانه اماده ارائه خدمات به تمامی همکاران محترم در کل کشور میباشد

خدمات ارائه شده توسط تولیدی کیف گوهری

 1. تولیدی کیف

 2. تولیدی کیف زنانه

 3. پخش عمده کیف

 4. تولید انواع کیف بیمارستانی

 5. تولید و پخش انواع کیف سفارشی , کیف مدرسه , کوله پشتی و …..

 6. اماده عقد قرار داد با تمامی شرکت ها ( اعم از خصوصی و دولتی )

 7. اماده عقد قراردادهای بلند مدت و عهده دار شده تامین کیف های مورد نیاز در تیراژبالا نظیر تولید کیف بیمارستانی

 8. ارائه اواع خدمات چاپ و حکاکی و لیزر برروی انواع کیف ( مناسب دانشگاه ها و برند های معتبر )

 9. و بسیاری خدمات دیگر

با تشکر تولیدی کیف گوهری

 

تولیدی کیف تهران

تولیدی کیف تهران

تماس با تولیدی کیف گوهری

۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

۰۹۳۵۷۸۲۷۴۷۷

گالری کیف گوهری

گالری کیف گوهری

گالری کیف گوهری

باسلام به همه همکاران محترم در صنف کیف و کفش , تولیدی کیف , تولیدی کفش و …..   

برای ورود به گالری کیف گوهری میتوانید از لینک زیر اقدام فرمایید

لینک ورود به گالری

موفق باشید

تولیدی کیف گوهری

گالری کیف گوهری

گالری کیف گوهری

 

تولیدی کیف

تولیدی کیف

تولیدی کیف

مشاغل زیادی هستند که ما آن‌ها را به درستی نمی‌شناسیم. آدم‌های زیادی هم هستند  که هنوز جویای شغل مناسب هستند.
تولیدی کیف گوهری شما را با برخی از این مشاغل آشنا می‌کند.

 همیشه عید بوی لباس نو می‌دهد و یکی‌دو ماه قبل از سال جدید، بیشتر مردم در تکاپو برای خریدکیف نو هستند. مانتوهای رنگارنگ و پیراهن‌هان‌های جورواجور، تنوعی از انتخاب را برای مشتریان به همراه دارند؛ اما شاید جالب باشد سرکی بکشیم به یکی از همین تولیدی‌های کیف تا از حال و روز این حرفه سردربیاوریم.

مهران جوان ۳۷ ساله‌ای است که حدودا ۲۰ سال است وارد کار تولیدی کیف  شده. کارش را با فروشندگی آغاز کرده و به مغازه‌داری رسیده و بالاخره الان سه‌چهار سالی می‌شود که خود تولیدکننده شده است. با اینکه به کار تولیدی علاقه‌مند است، دل پری ازاوضاع نابه‌سامان بازار برای تولیدکننده‌ها دارد. مهران قبلا تولیدی پیراهن مردانه داشته و به قول خودش سود خوبی هم به جیب می‌زده است؛ اما در دو سال اخیر وقتی در لباس مردانه به سوددهی نمی‌رسد، وارد کار  کیف زنانه می‌شود. از او درباره شیرینی‌ها و دشواری‌های کار تولیدی کیف   می‌پرسیم و او از تجربه ۲۰ ساله خود می‌گوید:

تولیدی کیف

تولیدی کیف

چقدر پول لازم داریم؟
اول از همه باید گفت که اگر می‌خواهید وارد کار تولیدی کیف شوید، بدانید با سختی‌های زیادی روبه‌رو خواهید بود. پیدا کردن خیاطان حرفه‌ای، تهیه کردن سرمایه اولیه، یافتن بازار برای فروش، توان رقابت در بازار و خلاقیت و بسیاری عوامل دیگر از دشواری‌های این حرفه محسوب می‌شوند. معمولا بیشترین سرمایه را جا و مکان کار می‌گیرد. علاوه بر آن، سرمایه اولیه بستگی زیادی به گستردگی کار دارد. گاهی یک تولیدکننده کار را با پنج نفر شروع می‌کند و به تعداد ۱۰۰ الی ۲۰۰ عدد تولیدی در هفته بسنده می‌کند؛ اما یک تولیدکننده دیگر تصمیم می‌گیرد وسیع‌تر آغاز به کار کند؛ سرمایه این دو نفر با هم متفاوت است؛ اما به طور میانگین اگر کسی بخواهد یک تولیدی کیف با ۲۵ تا ۳۰ کارگر راه بیندازد، به طور میانگین باید ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه اولیه داشته باشد.
چه مهارتی باید کسب کنیم؟
کار
پخش کیف عمده معمولا مرحله‌به‌مرحله طی می‌شود. تولیدکنندگان کیف زنانه معمولا از فروشندگی شروع می‌کنند و کم‌کم مغازه دار می‌شوند و بعد از آن به کار تولید می‌رسند. بعد از این افراد یا وارد مرحله واردات کیف می‌شوند یا خود تولیدکننده می‌شوند. نهایت کار تولیدی کیف زنانه هم تولید چرم  است؛ البته این مربوط به گذشته است و معمولا الان دیگر کسی وارد کارچرم  نمی‌شود. بهتر است تولیدکننده خود با کار و طراحی آشنا باشد، بازار را خوب بشناسد و درباره نوع و قیمت مواد خام هم آشنایی داشته باشد. همه این موارد هم فقط و فقط به صورت تجربی ممکن است و اگر کسی بخواهد وارد کار تولید شود، حداقل باید ۶-۷ سال را به فروشندگی و شاگردی بگذراند.

روند کار تولیدی کیف

مهم‌ترین قسمت کار تولیدی کیف زنانه ، تهیه چرم یا همان جنس خام است. اولین مرحله هم خرید و تهیه چرم مصنوعی مناسب است. بعد از آن نوبت به کار طراحان می‌رسد. معمولا هر تولیدی کیف  به دو الی سه طراح کیف نیازمند است. بعد از اینکه این طرح ها تایید شدند، نمونه‌گیری انجام می‌شود و وقتی نمونه هم تایید شد، کار به مرحله برش، خیاطی و تولید انبوه می‌رسد. بعد از طی شدن تمام این مراحل بالاخره کار به مرحله توزیع در بازار می‌رسد. یکی از مهم‌ترین مراحل کار همین مرحله توزیع است. برای یافتن پرسنلِ آشنا با خیاطی می‌توان به مراکز فنی‌وحرفه‌ای مراجعه کرد. آگهی‌های تبلیغاتی هم روش مناسبی برای یافتن نیروی کار است.
ساعت کاری پرسنل یک تولیدی کیف زنانه معمولا از ۸ تا ۶ بعدازظهر است؛ اما غالبا چون کار آن‌ها به صورت کارمزدی است، تا ساعت ۸ شب می‌مانند که ۱۲ ساعت خود را پر کنند تا بتوانند بیشتر حقوق بگیرند؛ اما برای خود تولیدکننده‌ها نمی‌توان ساعت کاری مشخصی تعیین کرد!
چقدر سود می‌بریم؟
برای اداره کردن یک تولیدی کیف ارزان  و به طور کلی کیف عمده، به چند نوع حرفه و مهارت احتیاج است. اول از همه به چند نفر طراح نیاز است. این طراح ها می‌توانند به صورت کارمزد یا ماهیانه با تولیدی همکاری کنند. درآمد ماهیانه هر طراح از یک‌‌ونیم تا ۲میلیون تومان متغیر است. برخی از طراحان هم از دور با تولیدی‌ها همکاری می‌کنند و طرح‌های خود را می‌فروشند. هر طرح حدود ۷۰ الی ۱۰۰ هزار تومان می‌ارزد.
برشکار و کمک‌برشکار، خیاط و کمک‌خیاط افراد دیگری هستند که در یک تولیدی کیف مشغول به کار هستند. کار برشکار حساس است و معمولا در هر تولیدی یک نفر این مسئولیت را بر عهده دارد. درآمد برشکار اگر حرفه‌ای باشد، از ماهی ۴تا ۵ میلیون تومان شروع می‌شود.
درآمد خیاط هم به دو عامل بستگی دارد: اول سرعت کار است و اینکه خیاط چقدر در کار خود تبحر دارد. بخش بعدی مربوط به سختی کار است. چون مدل های کیف با هم متفاوت است. گاهی نمونه کار یک مدل  ساده است که در هر روز می توان ۲۰ نمونه از  آن را تولید کرد. گاهی کار که یک بارانی است که یقه و مدل آن به گونه ای است که فقط ده عدد از آن را  در روز می توان تولید کرد. کار خیاط هم کارمزدی حساب می‌شود؛ اما معمولا حول‌وحوش دو میلیون تومان است. حقوق کمک برشکارها و کمک خیاط ها هم غالبا توسط خود خیاط ها و برشکارها تعیین می‌شود؛ اما مبتدی‌‌ترین آن‌ها بین ۸۰۰هزار تا یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
درآمد تولیدکننده هم تا حد زیادی به اوضاع بازار و فضای رقابتی بازار دارد؛ اما معمولا این میزان کمتر از سه میلیون تومان در ماه نیست. البته گاهی درآمد دو ماه یک تولیدکننده به ۵۰میلیون هم برسد و ماه‌های دیگر اصلا سودی نداشته باشند و حتی ضرر هم بدهند!
چه کسانی می‌توانند تولیدکننده کیف زنانه شوند؟
کار تولید فی‌نفسه جذاب است؛ به خصوص برای کسانی که به خلق ابزار و وسایل جدید علاقه‌مند هستند و از آن لذت می‌برند؛ اما به همان میزان یا حتی بیشتر با سختی‌هایی روبه‌رو است. دلالی، کم‌وکاست‌های قانون کار و مشکلات تولیدکننده‌ها با کارگران، تولیدی‌های بدون مجوز، رواج کالاهای وارداتی در بازار و حمایت نشدن از طرف دولت، عمده‌ترین مشکلات تولیدکننده‌های کیف  عمده و ارزان است. با تمام دشواری‌ها اگر به کارآفرینی و خلق کیف های مردم  در در قالب شغل تولیدی کیف علاقه‌مندید، به این شغل جدی‌تر فکر کنید.
فروش عمده کیف زنانه ارزان,

تولیدی کیف

تولیدی کیف

تولیدی کیف

تولیدی کیف

انواع مدل های زیبای کیف برای فصل پاییز -سری جدید

مدل های جدید و زیبای کیف برای فصل پاییز که می توانید در زیر مشاهده کنید و از مدل های آن استفاده کنید و از تیپ پاییزی خود لذت ببرید. نمونه هایی دیگر از زیباترین و جدیدترین مدل کیف های پاییزی زنانه

 

انواع مدل های زیبای کیف برای فصل پاییز -سری جدید

کیف پاییزی زنانه

انواع مدل های زیبای کیف برای فصل پاییز -سری جدید

تولیدی کیف گوهری , اولین و بزرگترین تولیدی کیف و کفش در ایران

مدل کیف پاییزی زنانه

انواع مدل های زیبای کیف برای فصل پاییز -سری جدید

تولیدی کیف زنانه تهران     (گوهری)

کیف پاییزی

انواع مدل های زیبای کیف برای فصل پاییز -سری جدید

تولیدی کیف در تهران

کیف های شیک پاییزی

کیف حراجی

کیف حراجی

تولیدی کیف زنانه | تولیدی کفش زنانه

خبرنامه پیامکی

[melipayamak mode=’1′ width=’205′]