. گارانتی و خدمات پس از فروش

تولیدی کیف گوهری

تولیدی کیف گوهری

. گارانتی و خدمات پس از فروش

تولیدی کیف گوهری

تولیدی کیف گوهری

تولیدی کیف گوهری و خدمات پس از فروش

تولیدی کیف گوهری

تولیدی کیف گوهری

گارانتی و خدمات پس از فروش

. شرایط و خدمات پس از فروش

پذیرش مرجوعی: در صورت داشتن ایرادهای دوختی ظرف مدت یک ماه کیف های معیوب با ارائه فاکتور شامل برگشت وجه نقد و یا تعویض قرار میگیرند


. شرایط و خدمات پس از فروش

بررسی توسط تولیدی: کیف معیوب توسط تولیدی و خیاط مربوطه بررسی شده و در صورت تایید مشکل از جانب تولیدی کیف به عنوان مرجوعی پذیرفته میشود


. شرایط و خدمات پس از فروش

 عوامل گارانتی: شامل ایرادهای دوختی


. شرایط و خدمات پس از فروش

توجه نمایید: خدمات تعویض یا عودت وجه شامل کیفهای ( زیر سی هزار تومان ) نمیباشد


. شرایط و خدمات پس از فروش

تعویض: هزینه تعویض و جابجایی کیف معیوب تماما به عهده تولیدی کیف عمده بوده و هیچ هزینه ای برای خریدار ندارد


. شرایط و خدمات پس از فروش

هیچگونه خرابی در قبال خرابی های ناشی از : باربری و حمل نقل ، بد رفتاری مصرف کننده ، خرابی به علت بی دقتی در استفاده صحیح توسط همکاران گرامی پذیرفته نمیشود