تولیدی کیف

کیف دوشی دخترانه سیاه قلم

?محصول پرفروش? كد٣٠٩٠
?قيمت ٣٢٠٠٠تومان(عمده)
?دوشى دخترانه مرغوب
?محصول درجه١(جنس خارجى)
?داراى بند بلند(دستى و دوشى)
?داراى زيپ درشت٢لبه(نرم روان)
?داراى٢زيپ
?ابعاد١٩در١٦سانت(كوچك)
جنس لوئيز ويتون شطرنجى كرم
?تلفن 02136832085